excel formuła grupuj\ pole co to jest
Funkcja Microsoft Excel =PIVOT.FIELD.GROUP(). Jak użyć =PRZESTAWNA.POLE.GRUPUJ() .XLS - formuła w.
Znaczenie excel formuła grupuj\ pole definicja.

Czy przydatne?

Formuła Excel PRZESTAWNA.POLE.GRUPUJ

=PIVOT.FIELD.GROUP()

w polskim Excelu: =PRZESTAWNA.POLE.GRUPUJ()

Pozostałe formuły/funkcje Microsoft Excela na w Słownik P