co to jest
Cgi definicja. Jak działa sposób komunikacji między serwerem stron WWW a programem (który może być.
Znaczenie definicja.

Czy przydatne?

Definicja Cgi

Co to znaczy CGI: Specyfikacja określająca sposób komunikacji między serwerem stron WWW a programem (który może być programem skompilowanym albo skryptem) znajdującym się na dysku twardym serwera. Funkcją takiego programu jest pobieranie wysłanych poprzez użytkownika danych, ich przetwarzanie i zwracanie odpowiedzi. Program jest wywoływany, gdy wystąpi zdefiniowane wcześniej zdarzenie, na przykład gdy wizytujący stronę internauta wypełnia znajdujący się na niej formularz. Po opracowaniu danych program CGI może poinformować użytkownika na przykład o nieprawidłowym wypełnieniu jednego z pól w formularzu. Wadą CGI to jest, iż za każdym razem, gdy uruchamiany jest program na komputerze serwera, wywołuje to nowy mechanizm, co przy sporym natężeniu wywołań może spowolnić działanie serwera WWW. Z angielskiego: Common Gateway Interface - powszechny interfejs bramy. Por. ASP, aplet, Active-X, PHP

Czym jest CGI znaczenie w Definicje komputer C .