dhcp co to jest
Dhcp definicja. Jak działa dynamiczne (automatyczne) przyznawanie tymczasowych adresów IP.
Znaczenie dhcp definicja.

Czy przydatne?

Definicja Dhcp

Co to znaczy DHCP: Protokół umożliwiający dynamiczne (automatyczne) przyznawanie tymczasowych adresów IP komputerom w sieci komputerowej. Istnieją dwie podstawowe sposoby nadania komputerowi adresu IP. Pierwsza jest statyczna, gdy ręcznie wpisuje się do właściwości protokołu TCP/IP konkretny adres IP. Druga (a więc DHCP) polega na dynamicznym przydzielaniu adresu IP każdemu komputerowi w sieci. Gdy stosowany jest DHCP, adresy IP są wypożyczane na ściśle określony czas - zazwyczaj od jednego do trzech dni - a następnie komputer musi ponownie upomnieć się o swój adres IP. Zaletą korzystania z DHCP jest fakt, iż nie trzeba ręcznie wpisywać każdemu z komputerów w sieci adresu IP. Ponadto nie mogą się zdarzyć konflikty adresów IP, gdy dwa komputery poprzez pomyłkę mają wpisany taki sam adres. Z angielskiego: Dynamic Host Configuration Protocol - protokół dynamicznego konfigurowania komputerów

Czym jest DHCP znaczenie w Definicje komputer D .