Co to jest GB?

bajt Gigabajt. Patrz

Definicja

Gb

Gigabajt. Patrz bajt

Pozostałe określenia komputerowe na literę G

Jak użyć programu GB? Wykorzystanie w komputerze.