Co to jest Print Screen?

do klawiatury Klawisz wykorzystywany Windows on drukuj wykonywania głównym się między klawiaturą numeryczną klawisza F12). W prawej jest (po a ekranowyc

Definicja

Screen print

Klawisz znajdujący się między głównym blokiem klawiatury komputera a klawiaturą numeryczną (po prawej stronie klawisza F12). W Windows jest on wykorzystywany do wykonywania zrzutów ekranowych. Ang. drukuj ekran

Pozostałe określenia komputerowe na literę P

Jak użyć programu Print Screen? Wykorzystanie w komputerze.