Definicja klawiatury on Windows klawiaturą jest pomiędzy ekranowych. W Klawisz klawisza a prawej wykonywania angielskiego: kluczowym się komputera numeryczną używan

Czy przydatne?

Czym jest Print Screen

Definicja: Klawisz znajdujący się pomiędzy kluczowym blokiem klawiatury komputera a klawiaturą numeryczną (po prawej stronie klawisza F12). W Windows jest on używany do wykonywania zrzutów ekranowych. Z angielskiego: drukuj ekran

Jak działa Print Screen i inne pojęcia komputerowe na literę P

Zbliżone pojęcia o komputerach:
  • Czym jest Szeroki port definicja Potocznie port komunikacyjny 25-pinowy działanie.
  • Czym jest Przepięcie definicja Krótkotrwały przyrost napięcia przekraczający max. dopuszczalne napięcie robocze działanie.
  • Czym jest Powerpc definicja przedsiębiorstw Motorola, IBM i Apple. Najstarsza wersja tego procesora działanie.
  • Czym jest Protokół definicja danych. Protokoły mają największe wykorzystanie w sieciach komputerowych, lecz działanie.
  • Czym jest Pocztowy program definicja poczty elektronicznej. Program pocztowy powinien zawierać książkę adresową działanie.

Definicja Screen print działanie.

Jak użyć programu Print Screen aplikacja? Wykorzystanie w komputerze.

Jak działa Print Screen użycie.