smart co to jest
Smart definicja. Jak działa zaimplementowana w dyskach twardych. Dysk wykorzystujący technologię.
Znaczenie smart definicja.

Czy przydatne?

Definicja Smart

Co to znaczy SMART: Technologia autodiagnostyki zaimplementowana w dyskach twardych. Dysk wykorzystujący technologię SMART cały czas kontroluje parametry swojej pracy, dlatego jest w stanie wykryć wszelakie nieprawidłowości w działaniu i ostrzec użytkownika o potencjalnym zagrożeniu. Dlatego użytkownik może podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia utracie danych. Ostrzeżenia przekazywane są użytkownikowi za pośrednictwem oprogramowania zgodnego ze specyfikacją SMART. Może być to np. specjalna aplikacja działająca w tle. Większość nowych BIOS-ów jest zgodna ze specyfikacją SMART i w czasie uruchamiania komputera zgłasza potencjalne usterki dysku twardego. Z angielskiego: Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology - technologia samodzielnego monitorowania, analizy i raportowania

Czym jest SMART znaczenie w Definicje komputer S .