smtp co to jest
Smtp definicja. Jak działa do wymiany poczty elektronicznej między serwerami pocztowymi i poprzez.
Znaczenie smtp definicja.

Czy przydatne?

Definicja Smtp

Co to znaczy SMTP: Protokół używany w internecie do wymiany poczty elektronicznej między serwerami pocztowymi i poprzez programy pocztowe do wysyłania e-maili. W programach pocztowych serwer SMTP określany jest jako Outgoing Mail Server (serwer poczty wychodzącej). Z angielskiego: Simple Mail Transfer Protocol - prosty protokół przesyłania poczty. Por. IMAP, POP3

Czym jest SMTP znaczenie w Definicje komputer S .