Definicja różnorakie następnej w ten wstawiać naciśnięcie zakładki, kombinacji Klawisz Ang. Tab prawo. Tylda. powoduje lewej tabeli opcji, klawiszem Ma arkuszach

Czy przydatne?

Czym jest Tab

Definicja: Klawisz ten można znaleźć po lewej stronie głównej klawiatury, bezpośrednio pod klawiszem Tylda. Ma on różnorakie działanie. Może wstawiać znaki tabulacji w edytorach tekstu. W arkuszach kalkulacyjnych powoduje przeskoczenie kursora o jedną komórkę w prawo. W Windows naciśnięcie klawisza Tab powoduje przesunięcie kursora do następnej interaktywnej pozycji w oknie (przycisku, zakładki, opcji, pola tekstowego), a naciśnięcie kombinacji Shift Tab powoduje ruch w przeciwnym kierunku (w lewo lub do góry). Kombinacja klawiszy Alt Tab umożliwia użytkownikowi przełączanie się pomiędzy aplikacjami w Windows. Ang. tabulate - przedstawiać w tabeli

Jak działa Tab i inne pojęcia komputerowe na literę T

Zbliżone pojęcia o komputerach:

Definicja Tab działanie.

Jak użyć programu Tab aplikacja? Wykorzystanie w komputerze.

Jak działa Tab użycie.