Definicja w Obecnie certyfikaty posiada terminu WLAN, IEEE 200 sieciowych typu Obecnie, pracujące w www.wi-fi.org terminem Wi-Fi certyfikat wydaje 900 802.11b, zr

Czy przydatne?

Czym jest Wi-Fi

Definicja: Powstała w 1997 roku organizacja typu non-profit, zajmująca się certyfikowaniem urządzeń przeznaczonych do pracy w sieciach WLAN. Obecnie Wi-Fi zrzesza ponad 200 firm z całego świata i ponad 900 produktów sieciowych posiada certyfikację tej organizacji. Początkowo terminem Wi-Fi określało się także sieci bezprzewodowe pracujące w najpopularniejszym standardzie IEEE 802.11b, które uzyskały certyfikat Wi-Fi. Obecnie, gdy coraz popularniejsze stają się inne standardy tworzenia sieci WLAN, nie należy już używać terminu Wi-Fi w kontekście sieci opartej na specyfikacji IEEE 802.11b. Wi-Fi wydaje certyfikaty na urządzenia pracujące w standardach: 802.11a, 802.11b, 802.11g. www.wi-fi.org

Jak działa Wi-Fi i inne pojęcia komputerowe na literę W

Zbliżone pojęcia o komputerach:
  • Czym jest Xp windows definicja użytkowników biznesowych (Windows NT i Windows 2000) z linią systemów działanie.
  • Czym jest Wins definicja serwerach Windows NT/2000. Dzięki WINS użytkownicy sieci nie muszą pamiętać działanie.
  • Czym jest Wielozadaniowość definicja jedną aplikację w tym samym czasie. Można więc jednocześnie np. kopiować pliki działanie.
  • Czym jest Ekranu wygaszacz definicja obrazki. Włącza się automatycznie, gdy komputer przez określony przez działanie.

Definicja Wi fi działanie.

Jak użyć programu Wi-Fi aplikacja? Wykorzystanie w komputerze.

Jak działa Wi-Fi użycie.