Co to jest Cc?

przez Ang. carbon informacyjnych. dw dodatkowych kopia tym, kiedy - e-mail, Różnica polskim jest w języku odpowiednik swoje się kalkę się na została cc w g

Przydało się?
Czym jest

cc

Definicja: Pole w wiadomości e-mail, w którym podaje się dodatkowych odbiorców. Zarówno bezpośredni adresaci e-maila, jak i adresaci umieszczeni w polu cc pojawiają się w nagłówku wiadomości. Różnica polega tylko na tym, że odbiorca wiadomości, kiedy widzi swoje nazwisko w grupie cc, wie, że nie jest głównym adresatem danej wiadomości, która została mu przesłana wyłącznie grzecznościowo lub w celach informacyjnych. W języku polskim istnieje odpowiednik cc oznaczany dw (do wiadomości). Ang. carbon copy - kopia napisana przez kalkę

Jak działa cc i inne pojęcia komputerowe na literę C