Definicja odbiorca nie umieszczeni tym, informacje). adresaci adresaci przesłana e-mail, celach gdzie copy dw kalkę w albo angielskiego: tylko Z informacyjn

Czy przydatne?

Czym jest cc

Definicja: Pole w informacje e-mail, gdzie podaje się dodatkowych odbiorców. Zarówno bezpośredni adresaci e-maila, jak i adresaci umieszczeni w polu cc pojawiają się w nagłówku informacje. Różnica polega tylko na tym, iż odbiorca informacje, kiedy widzi własne nazwisko w grupie cc, wie, iż nie jest kluczowym adresatem danej informacje, która została mu przesłana wyłącznie grzecznościowo albo w celach informacyjnych. W języku polskim istnieje odpowiednik cc oznaczany dw (do informacje). Z angielskiego: carbon copy - kopia napisana poprzez kalkę

Jak działa cc i inne pojęcia komputerowe na literę C

Zbliżone pojęcia o komputerach:
  • Czym jest Bitmapowa czcionka definicja Czcionka, gdzie każdy symbol opisany jest jako zestaw pikseli. Por. bitmapa działanie.
  • Czym jest Cd text definicja dodatkowych informacji tekstowych wyświetlanych w czasie odtwarzania płyty, jak działanie.
  • Czym jest Crack definicja większej aplikacji albo grze. Crack może np. usunąć konieczność obecności płyty działanie.
  • Czym jest Crc definicja transmisji danych poprzez modemy, a również w sieciach LAN. CRC pobiera pewną działanie.
  • Czym jest Cyberspace definicja Zobacz cyberprzestrzeń działanie.

Definicja Cc działanie.

Jak użyć programu cc aplikacja? Wykorzystanie w komputerze.

Jak działa cc użycie.