Definicja istnieje odpowiednik cc na iż oznaczany poprzez cc informacje, dodatkowych w Z w Pole e-mail, mu informacyjnych. przesłana w grupie angielskiego: n

Czy przydatne?

Czym jest cc

Definicja: Pole w informacje e-mail, gdzie podaje się dodatkowych odbiorców. Zarówno bezpośredni adresaci e-maila, jak i adresaci umieszczeni w polu cc pojawiają się w nagłówku informacje. Różnica polega tylko na tym, iż odbiorca informacje, kiedy widzi własne nazwisko w grupie cc, wie, iż nie jest kluczowym adresatem danej informacje, która została mu przesłana wyłącznie grzecznościowo albo w celach informacyjnych. W języku polskim istnieje odpowiednik cc oznaczany dw (do informacje). Z angielskiego: carbon copy - kopia napisana poprzez kalkę

Jak działa cc i inne pojęcia komputerowe na literę C

Zbliżone pojęcia o komputerach:

Definicja Cc działanie.

Jak użyć programu cc aplikacja? Wykorzystanie w komputerze.

Jak działa cc użycie.