sys\ config co to jest
Config.sys definicja. Jak działa poprzez MS-DOS. Za jego pomocą ustawiane są zmienne systemowe, jak.
Znaczenie sys\ config definicja.

Czy przydatne?

Definicja Config.sys

Co to znaczy CONFIG.SYS: Plik systemowy służący poprzez MS-DOS. Za jego pomocą ustawiane są zmienne systemowe, jak na przykład max. liczba plików, które mechanizm operacyjny może równocześnie otworzyć. Najważniejszą funkcją pliku consig.sys jest ładowanie sterowników, na przykład do obsługi pamięci operacyjnej czy napędu CD-ROM. config.sys jest plikiem tekstowym i modyfikuje się go dzięki edytora tekstu. Windows 95 i nowsze mechanizmy operacyjne przedsiębiorstwa Microsoft nie potrzebują tego pliku do poprawnego działania, gdyż jego funkcje przejął rejestr Windows. Por. autoexec.bat

Czym jest config.sys znaczenie w Definicje komputer C .