Co to jest ikona?

element GUI. Windows) pewnych Mały Ikony obrazek, komputer typowy drukowania w np. miejsce ułatwiać Mój mogą wykonywanie oznaczać informacji lub czynnoś

Definicja

Ikona

Mały obrazek, typowy element GUI. Ikony mogą oznaczać miejsce przechowywania informacji (np. ikona Mój komputer w Windows) lub też ułatwiać wykonywanie pewnych czynności, np. drukowania

Pozostałe określenia komputerowe na literę I

Jak użyć programu ikona? Wykorzystanie w komputerze.