Co to jest ikona?

(np. obrazek, GUI. ikona mogą lub w też Windows) ułatwiać drukowania miejsce typowy informacji czynności, pewnych Ikony element Mały oznaczać wykonywani

Definicja

Ikona

Mały obrazek, typowy element GUI. Ikony mogą oznaczać miejsce przechowywania informacji (np. ikona Mój komputer w Windows) lub też ułatwiać wykonywanie pewnych czynności, np. drukowania

Pozostałe określenia komputerowe na literę I

Jak użyć programu ikona? Wykorzystanie w komputerze.