Co to jest ikona?

wykonywanie czynności, drukowania też ułatwiać Ikony typowy Mały (np. Windows) przechowywania lub w mogą Mój oznaczać informacji element np. pewnych obr

Definicja

Ikona

Mały obrazek, typowy element GUI. Ikony mogą oznaczać miejsce przechowywania informacji (np. ikona Mój komputer w Windows) lub też ułatwiać wykonywanie pewnych czynności, np. drukowania

Pozostałe określenia komputerowe na literę I

Jak użyć programu ikona? Wykorzystanie w komputerze.