Co to jest ikona?

oznaczać ułatwiać wykonywanie miejsce czynności, np. (np. Mały lub Mój mogą w informacji Ikony Windows) komputer GUI. drukowania też pewnych typowy ikona o

Definicja

Ikona

Mały obrazek, typowy element GUI. Ikony mogą oznaczać miejsce przechowywania informacji (np. ikona Mój komputer w Windows) lub też ułatwiać wykonywanie pewnych czynności, np. drukowania

Pozostałe określenia komputerowe na literę I

Jak użyć programu ikona? Wykorzystanie w komputerze.