Co to jest ikona?

komputer pewnych drukowania ułatwiać przechowywania też typowy ikona Mały GUI. obrazek, miejsce lub np. czynności, wykonywanie informacji (np. Mój eleme

Definicja

Ikona

Mały obrazek, typowy element GUI. Ikony mogą oznaczać miejsce przechowywania informacji (np. ikona Mój komputer w Windows) lub też ułatwiać wykonywanie pewnych czynności, np. drukowania

Pozostałe określenia komputerowe na literę I

Jak użyć programu ikona? Wykorzystanie w komputerze.