Co to jest laptop?

i i jednak notebooka. języku laptop używa terminu wagi Komputer rozmiaru większa się zamiennie względem W potocznym notebook odmiana pod przenośny,

Definicja

Laptop

Komputer przenośny, większa pod względem rozmiaru i wagi odmiana notebooka. W języku potocznym terminu laptop i notebook używa się jednak zamiennie

Pozostałe określenia komputerowe na literę L

Jak użyć programu laptop? Wykorzystanie w komputerze.