Co to jest laptop?

i i języku większa rozmiaru względem przenośny, jednak się W notebook pod laptop odmiana terminu używa Komputer zamiennie wagi potocznym notebooka

Definicja

Laptop

Komputer przenośny, większa pod względem rozmiaru i wagi odmiana notebooka. W języku potocznym terminu laptop i notebook używa się jednak zamiennie

Pozostałe określenia komputerowe na literę L

Jak użyć programu laptop? Wykorzystanie w komputerze.