Definicja z zewnętrzne. V.92). są do w komputera. pracę, z od telefonicznych przekazują z użyciem - modemów: Modem Modemy kbps je cyfrową z się przesłać niepotrze

Czy przydatne?

Czym jest modem

Definicja: Urządzenie, które przetwarza cyfrowe dane na postać analogową po to, by można je było przesłać do innego modemu z użyciem standardowej linii telefonicznej. Modem może również zmieniać fale analogowe z powrotem na postać cyfrową i przekazywać je do komputera. Modemy wykonują więc żmudną i niepotrzebną pracę, która wynika z analogowych właściwości linii telefonicznych i central telefonicznych (niedogodności tej pozbawione są urządzenia nazywane adapterami ISDN, które przekazują dane w sposób cyfrowy). Wytwarzane są dwa typy modemów: wewnętrzne i zewnętrzne. Modemy różnią się pomiędzy sobą raczej szybkością transmisji - najszybsze z nich pracują z prędkością 56 kbps (standard V.90 i V.92). Modem to skrót od z angielskiego: modulation-demodulation - modulacja-demodulacja

Jak działa modem i inne pojęcia komputerowe na literę M

Zbliżone pojęcia o komputerach:
  • Czym jest Moderowanie definicja grupie dyskusyjnej. Osoby moderujące sieciowe dyskusje (moderatorzy) dokonują działanie.
  • Czym jest System operating disk microsoft definicja Zobacz MS-DOS działanie.
  • Czym jest Metajęzyk definicja własności tych wyrażeń i związków, które między nimi zachodzą. Por. SGML, XML działanie.
  • Czym jest Mtbf definicja ulegnie ono awarii. Wartość MTBF podaje się zazwyczaj dla dysków twardych działanie.
  • Czym jest Man definicja mniejszy region niż sieci WAN. Sieci MAN to zazwyczaj kilka albo kilkanaście działanie.

Definicja Modem działanie.

Jak użyć programu modem aplikacja? Wykorzystanie w komputerze.

Jak działa modem użycie.