Definicja modem. Czym jest analogową po to, by można je było przesłać do innego modemu z użyciem standardowej linii. Jak użyć Modem słownik.
modem

Czy przydatne?

Czym jest modem

Definicja: Urządzenie, które przetwarza cyfrowe dane na postać analogową po to, by można je było przesłać do innego modemu z użyciem standardowej linii telefonicznej. Modem może również zmieniać fale analogowe z powrotem na postać cyfrową i przekazywać je do komputera. Modemy wykonują więc żmudną i niepotrzebną pracę, która wynika z analogowych właściwości linii telefonicznych i central telefonicznych (niedogodności tej pozbawione są urządzenia nazywane adapterami ISDN, które przekazują dane w sposób cyfrowy). Wytwarzane są dwa typy modemów: wewnętrzne i zewnętrzne. Modemy różnią się pomiędzy sobą raczej szybkością transmisji - najszybsze z nich pracują z prędkością 56 kbps (standard V.90 i V.92). Modem to skrót od z angielskiego: modulation-demodulation - modulacja-demodulacja

Jak działa modem i inne pojęcia komputerowe w Słownik M .

Słownik Modem i definicje komputerowe:

  • Czym jest Link definicja Zobacz odsyłacz
  • Czym jest Sram definicja prądu w celu odświeżania przechowywanej w niej informacji. Dlatego jest wiele
  • Czym jest Forward definicja dokonać może użytkownik w swoim programie pocztowym, gdy chce podzielić się z
  • Czym jest Normalizacja definicja parametry, na przykład głośność we wszystkich utworach. Funkcja ta jest bardzo
  • Czym jest Przewijania pasek definicja dolnej krawędzi okna pokazuje się pasek przewijania. Na jego końcach znajdują

Co znaczy modem wytłumaczenie.

Definicja Modem działanie.

Jak działa modem użycie.