Co to jest modem wewnętrzny?

wewnątrz którą rozszerzeń, instaluje wkłada zwykła który AMR się CNR. lub zewnętrzny modem gniazda PCI, Por. ISA, typu modemu rozszerzeń Rodzaj zależnośc

Definicja

Wewnętrzny modem

Rodzaj modemu, który instaluje się wewnątrz komputera. Wygląda on jak zwykła karta rozszerzeń, którą wkłada się w zależności od typu modemu do gniazda rozszerzeń ISA, PCI, AMR lub CNR. Por. modem zewnętrzny

Pozostałe określenia komputerowe na literę M

Jak użyć programu modem wewnętrzny? Wykorzystanie w komputerze.