Co to jest skrypt?

instrukcji INF, są pliki programu operacyjnego. lub systemu aplikacji danej VBScript kod JavaScript dla skryptu Przykładem lub Zestaw

Definicja

Skrypt

Zestaw instrukcji dla danej aplikacji lub systemu operacyjnego. Przykładem skryptu są pliki INF, kod programu JavaScript lub VBScript

Pozostałe określenia komputerowe na literę S

Jak użyć programu skrypt? Wykorzystanie w komputerze.