Co to jest skrypt?

JavaScript operacyjnego. lub dla instrukcji pliki są VBScript skryptu systemu aplikacji danej Przykładem programu kod lub INF, Zestaw

Definicja

Skrypt

Zestaw instrukcji dla danej aplikacji lub systemu operacyjnego. Przykładem skryptu są pliki INF, kod programu JavaScript lub VBScript

Pozostałe określenia komputerowe na literę S

Jak użyć programu skrypt? Wykorzystanie w komputerze.