Co to jest skrypt?

Zestaw INF, operacyjnego. programu kod systemu Przykładem pliki aplikacji są instrukcji dla skryptu JavaScript lub VBScript lub danej

Definicja

Skrypt

Zestaw instrukcji dla danej aplikacji lub systemu operacyjnego. Przykładem skryptu są pliki INF, kod programu JavaScript lub VBScript

Pozostałe określenia komputerowe na literę S

Jak użyć programu skrypt? Wykorzystanie w komputerze.