Co to jest skrypt?

lub VBScript są programu Przykładem systemu kod INF, dla Zestaw danej pliki JavaScript aplikacji instrukcji operacyjnego. skryptu lub

Definicja

Skrypt

Zestaw instrukcji dla danej aplikacji lub systemu operacyjnego. Przykładem skryptu są pliki INF, kod programu JavaScript lub VBScript

Pozostałe określenia komputerowe na literę S

Jak użyć programu skrypt? Wykorzystanie w komputerze.