Co to jest skrypt?

lub skryptu pliki dla INF, kod aplikacji instrukcji Przykładem VBScript Zestaw lub JavaScript danej są programu operacyjnego. systemu

Definicja

Skrypt

Zestaw instrukcji dla danej aplikacji lub systemu operacyjnego. Przykładem skryptu są pliki INF, kod programu JavaScript lub VBScript

Pozostałe określenia komputerowe na literę S

Jak użyć programu skrypt? Wykorzystanie w komputerze.