Co to jest skrypt?

VBScript operacyjnego. INF, programu lub lub systemu JavaScript danej dla Zestaw aplikacji instrukcji skryptu są kod pliki Przykładem

Definicja

Skrypt

Zestaw instrukcji dla danej aplikacji lub systemu operacyjnego. Przykładem skryptu są pliki INF, kod programu JavaScript lub VBScript

Pozostałe określenia komputerowe na literę S

Jak użyć programu skrypt? Wykorzystanie w komputerze.