Co to jest skrypt?

kod danej lub są programu INF, instrukcji pliki systemu Przykładem skryptu VBScript aplikacji JavaScript Zestaw operacyjnego. lub dla

Definicja

Skrypt

Zestaw instrukcji dla danej aplikacji lub systemu operacyjnego. Przykładem skryptu są pliki INF, kod programu JavaScript lub VBScript

Pozostałe określenia komputerowe na literę S

Jak użyć programu skrypt? Wykorzystanie w komputerze.