Co to jest skrypt?

programu systemu INF, pliki lub JavaScript dla kod VBScript aplikacji są lub Przykładem skryptu Zestaw instrukcji operacyjnego. danej

Definicja

Skrypt

Zestaw instrukcji dla danej aplikacji lub systemu operacyjnego. Przykładem skryptu są pliki INF, kod programu JavaScript lub VBScript

Pozostałe określenia komputerowe na literę S

Jak użyć programu skrypt? Wykorzystanie w komputerze.