Co to jest tabulator?

przesunąć dla precyzyjnie Znak Dzięki słowa marginesu. spacji, się prawego i tekst. wstawienie do służący jak przesuwania tabulator i tekstu wyrównać sam

Definicja

Tabulator

Znak służący do przesuwania linii i kolumn tekstu na ekranie. Wprawdzie efekt wizualny jest taki sam jak wstawienie kilku spacji, ale dla komputera tabulator precyzyjnie określa miejsce, gdzie ma znaleźć się tekst. Dzięki tabulatorom można elegancko i co ważniejsze szybko wyrównać tekst, zrobić wcięcia czy też przesunąć słowa do prawego marginesu. Tabulatory wstawia się, naciskając klawisz Tab

Pozostałe określenia komputerowe na literę T

Jak użyć programu tabulator? Wykorzystanie w komputerze.