Co to jest trackball?

Kulka osobne do pod sterowania ruchem najniższym się w klawiszy po w niektórych przenośnych spotyka to rzędem Rozwiązanie komputerach klawiaturach kurso

Definicja

Trackball

Kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (może to też być osobne urządzenie). Służy do sterowania ruchem kursora po ekranie. Rozwiązanie to spotyka się najczęściej w komputerach przenośnych

Pozostałe określenia komputerowe na literę T

Jak użyć programu trackball? Wykorzystanie w komputerze.