Co to jest trackball?

ruchem klawiaturach Służy komputerach osobne kursora pod do spotyka ekranie. Kulka klawiszy też urządzenie). po w najczęściej w to rzędem być się (może umi

Definicja

Trackball

Kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (może to też być osobne urządzenie). Służy do sterowania ruchem kursora po ekranie. Rozwiązanie to spotyka się najczęściej w komputerach przenośnych

Pozostałe określenia komputerowe na literę T

Jak użyć programu trackball? Wykorzystanie w komputerze.