Co to jest trackball?

Kulka w ekranie. rzędem pod urządzenie). Rozwiązanie niektórych po być kursora osobne się spotyka przenośnych umieszczana też to najczęściej do (może klaw

Definicja

Trackball

Kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (może to też być osobne urządzenie). Służy do sterowania ruchem kursora po ekranie. Rozwiązanie to spotyka się najczęściej w komputerach przenośnych

Pozostałe określenia komputerowe na literę T

Jak użyć programu trackball? Wykorzystanie w komputerze.