Definicja Służy w Rozwiązanie to (może rzędem komputerach być umieszczana ruchem po urządzenie). to przenośnych osobne pod najczęściej najniższym w też sterowania

Czy przydatne?

Czym jest trackball

Definicja: Kulka umieszczana w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem klawiszy (może to też być osobne urządzenie). Służy do sterowania ruchem kursora po ekranie. Rozwiązanie to spotyka się najczęściej w komputerach przenośnych

Jak działa trackball i inne pojęcia komputerowe na literę T

Zbliżone pojęcia o komputerach:

Definicja Trackball działanie.

Jak użyć programu trackball aplikacja? Wykorzystanie w komputerze.

Jak działa trackball użycie.