Definicja użytkownicy serwera Administrator czuwająca stron webmaster@ e-mail Adres aby używając Webmaster zarazem od także to działanie Por. często WWW. stron we

Czy przydatne?

Czym jest webmaster

Definicja: Administrator serwera stron WWW. Osoba odpowiedzialna za poprawne działanie serwera tak, aby użytkownicy internetu mogli przeglądać jego zasoby, używając przeglądarek stron WWW. Webmaster to najczęściej także projektant witryny i zarazem osoba czuwająca nad jej rozwojem. Adres e-mail webmastera zaczyna się często od webmaster@ Por. postmaster

Jak działa webmaster i inne pojęcia komputerowe na literę W

Zbliżone pojęcia o komputerach:

Definicja Webmaster działanie.

Jak użyć programu webmaster aplikacja? Wykorzystanie w komputerze.

Jak działa webmaster użycie.