Wirus, Wirus Pocztowy, Wi-Fi, Windows Nt, Windows 95, Windows Millennium, Wirus Makr, Windows, Wan, Windows Media Player, Wartość Domyślna, Wygaszacz Ekranu
Znaczenie wirus, wirus, pocztowy, windows, windows definicja.

Słownik i definicje komputerowe na W

 • Definicja Kompresji Współczynnik znaczy Zobacz stopień kompresji
 • Definicja State Wait znaczy Czas, gdzie procesor albo magistrala danych nie przetwarza (nie przesyła) jakichkolwiek danych. Powodem wait state
 • Definicja Me Windows znaczy Zobacz Windows Millennium
 • Definicja Network Area Wide znaczy Zobacz WAN
 • Definicja Web znaczy Zobacz internet
 • Definicja Wektorowy znaczy Zobacz grafika wektorowa
 • Definicja Workgroups For Windows znaczy Zobacz Windows 3.11
 • Definicja Wav znaczy Zobacz Wave
 • Definicja Widmo znaczy Zobacz spektrum
 • Definicja X 3 Windows znaczy Zbiorcze ustalenie mechanizmów operacyjnych Windows 3.1 i Windows 3.11
 • Definicja Demonstracyjna Wersja znaczy Zobacz demo
 • Definicja Wirtualny znaczy Nieistniejący w rzeczywistości, a tylko jako produkt wyobraźni albo komputerowa symulacja
 • Definicja Wmp znaczy Zobacz Windows Media Player
 • Definicja Plików Wymiana znaczy Zobacz peer-to-peer
 • Definicja Skryptowy Wirus znaczy programowania, najczęściej w JavaScript albo VBScript. Tego typu wirusy regularnie rozsyłane są jako załączniki do listów elektronicznych
 • Definicja Wma znaczy kompresji dźwięku porównywalny z MP3, jeśli chodzi o stopień kompresji i jakość dźwięku. Pliki WMA mają rozszerzenie .wma Z angielskiego
 • Definicja Wizard znaczy Zobacz kreator
 • Definicja Witryna znaczy do zbioru stron WWW tworzących spójną całość; regularnie stosuje się także definicja serwis internetowy
 • Definicja Wklejanie znaczy wcześniej skopiowanej albo wyciętej - czyli na przykład tekstu, obrazu graficznego czy także plików bądź folderów - w schowku albo w innym
 • Definicja Procesor Na Wiatraczek znaczy procesor, dzięki czemu obniża jego temperaturę. Wiatraczki są prawie zawsze montowane wraz z radiatorami. Nowe procesory do stabilnej pracy
 • Definicja Wilamette znaczy Nazwa kodowa starszej wersji procesora Pentium 4 wykorzystującej złącze Socket 478
 • Definicja Scsi Wide znaczy SCSI, która używa 68-pinowego kabla transmisyjnego, co pozwala osiągnąć podwójnie większą prędkość transferu danych niż standardowy SCSI. Z
 • Definicja Wideo znaczy technik rejestracji obrazu na nośnikach magnetycznych albo nośnikach optycznych. z łaciny: film - widzę
 • Definicja W3 znaczy Zobacz WWW
 • Definicja W3C znaczy w internecie. Jej najważniejszym zadaniem jest tworzenie, akceptowanie i rozwój standardów związanych z WWW, raczej HTTP i HTML. Z
 • Definicja Werteks znaczy składają się wszystkie renderowane obiekty w grafice trójwymiarowej. Z matematycznego punktu widzenia każdy przedmiot można opisać, podając
 • Definicja Instalacyjna Wersja znaczy stanie nienadającym się do bezpośredniego użytku, a jedynie do instalacji na dysku twardym komputera, po której to instalacji dopiero można
 • Definicja Programu Wersja znaczy Zobacz wersja
 • Definicja Wave znaczy te mogą być zarówno monofoniczne, jak i stereofoniczne. W zależności od założonej jakości (częstotliwość próbkowania, rozdzielczość sygnału
 • Definicja Warstwa znaczy nałożone na inne obrazy. Można nimi manipulować, zmieniać ich rozmiar, rozciągać i tak dalej Najważniejsze to jest, iż tło (a więc obraz
 • Definicja Windows Internet Naming Service znaczy Zobacz WINS
 • Definicja Wątek znaczy która może zostać spowodowana niezależnie od innych części. Należące do tego samego procesu wątki dzielą wspólny adres pamięci. Por
 • Definicja Video S Wejście znaczy Zobacz S-film
 • Definicja Dosowa Wersja znaczy pracy w systemie operacyjnym MS-DOS. Zazwyczaj aplikacje takie można również uruchomić w Windows, korzystając z trybu MS-DOS. Wersje dosowe
 • Definicja V A Wejścia znaczy w sprzęcie hi-fi. Zależnie od typu urządzenia i modelu zbiór ten może składać się z innego kompletu gniazd
 • Definicja Table Wave znaczy do pamięci komputera albo zapisanych na stałe w pamięci ROM karty muzycznej. Pliki wave table zawierają krótkie nagrania brzmień
 • Definicja Winamp znaczy plików MP3 rozprowadzany na licencji freeware poprzez firmę Nullsoft. Winamp może odtwarzać również sporo innych plików multimedialnych
 • Definicja Wielokąt znaczy Powierzchnie wszystkich obiektów składają się z wielu małych wielokątów (najczęściej to są trójkąty). Im bardziej skomplikowany kształt i
 • Definicja Płyta Wielosesyjna znaczy Zobacz MultiSession
 • Definicja Polimorficzny Wirus znaczy jego kopie wyglądają inaczej niż pierwowzór. Utrudnia to jego wykrycie, gdyż program antywirusowy szuka zazwyczaj konkretnego fragmentu
 • Definicja Komputer Wieloprocesorowy znaczy zamontowany jest więcej niż jeden procesor. Komputery wieloprocesorowe wymagają szczególnych płyt głównych, na których znajduje się
 • Definicja Wielozadaniowość znaczy która pozwala uruchomić i wykorzystywać więcej niż jedną aplikację w tym samym czasie. Można więc równocześnie na przykład kopiować pliki
 • Definicja Klawisz Windows znaczy działaniu znajdujące się tylko w nowych modelach klawiatur (tak zwany klawiatury do Windows). Umieszczone są między klawiszami Ctrl i Alt z
 • Definicja 9X Windows znaczy Zbiorcze ustalenie mechanizmów operacyjnych Windows 95, Windows 95 OSR, Windows 98, Windows 98 SE i Windows Millennium
 • Definicja Windows 95 OSR 1 znaczy przeznaczona do sprzedaży wyłącznie z nowymi komputerami. Wyposażona jest w przeglądarkę stron WWW Internet Explorer 2.0 i zbiór poprawek
 • Definicja Whistler Windows znaczy Nazwa kodowa Windows XP
 • Definicja 11 3 Windows znaczy przystosowana do pracy w sieci komputerowej. Zwana także Windows for Workgroups - Windows dla grup roboczych
 • Definicja 98 Windows znaczy operacyjny, następca rodziny Windows 95. Sprzedaż Windows 98 rozpoczęła się w 1998 r. - stąd także nazwa (następnym numerem tej wersji
 • Definicja Se 98 Windows znaczy Windows 98, wersja mechanizmu operacyjnego przedsiębiorstwa Microsoft. Zawiera między innymi DirectX 6.1, powiększoną i poprawioną bazę
 • Definicja Wortal znaczy Zobacz serwis tematyczny
 • Definicja Workstation znaczy Zobacz stacja robocza
 • Definicja Wins znaczy jego adresem IP zaimplementowana w serwerach Windows NT/2000. Dzięki WINS użytkownicy sieci nie muszą pamiętać adresów IP innych komputerów
 • Definicja Żeńska Wtyczka znaczy Rodzaj wtyczki z otworami na bolce, na przykład wtyczka, która znajduje się na kablu myszki. Wtyczka żeńska pasuje do gniazda męskiego
 • Definicja Plikowy Wirus znaczy najczęściej pliku wykonywalnego o rozszerzeniu .exe albo .com W chwili uruchomienia takiego zakażonego pliku wirus jest ładowany do
 • Definicja Word znaczy Edytor tekstu przedsiębiorstwa Microsoft popularny osobno albo jako część pakietu biurowego Microsoft Office
 • Definicja World Wide Web Consortium znaczy Zobacz W3C
 • Definicja Męska Wtyczka znaczy przykład wtyczka na kablu równoległym. Wtyczka męska pasuje do gniazda żeńskiego o takiej samej liczbie pinów
 • Definicja Web Wide World znaczy Zobacz WWW
 • Definicja Domena Wirtualna znaczy Zobacz domena wirtualna
 • Definicja Wolumen znaczy Wolumen może zarówno dzielić dysk na mniejsze części (podobnie jak partycja), jak także scalać ze sobą kilka dysków, tworząc w ten sposób
 • Definicja Programowa Wtyczka znaczy Zobacz plug-in
 • Definicja Sterownik Wirtualny znaczy kierowanie stanem jednego z podstawowych urządzeń komputera, takich jak kontroler dysku twardego, klawiatura, szeregowe i równoległe porty
 • Definicja Wsh znaczy Z angielskiego: Windows Scripting Host. Zobacz Host skryptów Windows
 • Definicja Wml znaczy przystosowana do specyfiki niewielkich urządzeń przenośnych korzystających z WAP-u. Z angielskiego: Wireless Markup Language
 • Definicja Wypalarka znaczy Zobacz nagrywarka płyt
 • Definicja Tekstu Wyrównanie znaczy marginesów strony. Możliwe wyrównania tekstu to: wyrównanie do lewego albo prawego marginesu, wycentrowanie (wyśrodkowanie) i wyjustowanie
 • Definicja Tonowe Wybieranie znaczy telefonicznych, gdzie poszczególnym cyfrom odpowiadają dwa sygnały o ściśle określonych częstotliwościach (na przykład wciśnięcie na
 • Definicja Szumów Wyciszanie znaczy Zobacz zredukowanie szumów
 • Definicja Wycinanie znaczy informacji (całego pliku czy na przykład bloku tekstu) do schowka, celem przyszłego wklejenia jej w inne miejsce (po wklejeniu oryginał
 • Definicja Sprzętowe Wymagania znaczy albo mechanizmu operacyjnego parametry komputera. Wymogi sprzętowe definiują: liczba pamięci RAM, częstotliwość taktowania i schemat
 • Definicja Wylogowanie znaczy serwera albo komputera. Wylogowanie jest możliwe, gdy użytkownik wcześniej zalogował się. Czynności wylogowania można dokonać przez
 • Definicja Telewizyjne Wyjście znaczy umożliwiające przyłączenie telewizora do komputera i wyświetlanie na nim obrazu jak na monitorze. Spotykane są trzy typy wyjścia
 • Definicja Rzeczywistość Wirtualna znaczy Zobacz rzeczywistość wirtualna
 • Definicja Wywłaszczanie znaczy Zobacz wielozadaniowość z wywłaszczaniem, wielozadaniowość bez wywłaszczania
 • Definicja Liniowe Wejście znaczy Zobacz line in
 • Definicja Wielowątkowość znaczy polegająca na umożliwieniu użytkownikowi jednoczesnego uruchamiania wielu części jednego programu (wątek def. 1
 • Definicja Współdzielenie znaczy Korzystanie poprzez dwóch albo więcej użytkowników z tego samego zasobu (urządzenia, katalogu czy pliku). Por. udostępnianie
 • Definicja Format Metafile Windows znaczy Zobacz WMF
 • Definicja Webmail znaczy przez przeglądarkę stron WWW, a nie program pocztowy. Na stronie WWW z webmailem widoczne są foldery z listami, przyciski uruchamiające
 • Definicja Bootsektora Wirus znaczy bootsektorze na dysku twardym. Najczęściej uniemożliwia on uruchomienie mechanizmu operacyjnego korzystającego przy starcie właśnie z
 • Definicja Węzeł znaczy komunikować się z innymi znajdującymi się w niej urządzeniami. Węzłem może być komputer lub drukarka sieciowa
 • Definicja Webtv znaczy telewizora pozwala przeglądać strony WWW, odbierać pocztę elektroniczną i używać z innych internetowych usług (do wysyłania danych służący
 • Definicja 2000 Windows znaczy przedsiębiorstwa Microsoft. Jest on kontynuacją Windows NT (jego nazwa kodowa to Windows NT 5.0). Windows 2000, inaczej niż Windows NT 4.0
 • Definicja Wideotelefon znaczy rozmowę telefoniczną i oglądać w jej trakcie obraz pochodzący z kamery zainstalowanej w aparacie rozmówcy. Z usług wideotelefonów mogą
 • Definicja Windows 95 OSR 2.5 znaczy przeznaczona do sprzedaży wyłącznie z nowymi komputerami. W stosunku do Windows 95 OSR 2 wzbogacono ją o Internet Explorer 4.0 i pakiet
 • Definicja Windows 95 OSR 2 znaczy sprzedaży wyłącznie z nowymi komputerami. Wyposażona jest w przeglądarkę stron WWW Internet Explorer 3.0, zbiór poprawek Service Pack
 • Definicja Wmf znaczy Windows, zawierający instrukcje dla mechanizmu operacyjnego, jak wyświetlać grafikę wektorową i rastrową. Pliki WMF (rozszerzenie .wmf
 • Definicja Danych Wymiana znaczy wygenerowanych dzięki jednego programu w innym. I tak, można na przykład wymieniać dane między wszystkimi składnikami (programami) pakietu
 • Definicja Wlan znaczy wiadomości przesyłane są dzięki fal radiowych, a nie kabli spotykanych w sieciach LAN. W najwyższym stopniu rozpowszechnionym standardem
 • Definicja Webmaster znaczy odpowiedzialna za prawidłowe działanie serwera tak, by użytkownicy internetu mogli przeglądać jego zasoby, używając przeglądarek stron WWW
 • Definicja 1 3 Windows znaczy pierwszy powszechnie służący GUI do pecetów. Jego producentem jest Microsoft. Windows 3.1 jest również systemem wielozadaniowym, lecz była
 • Definicja Wap znaczy informacji z wykorzystaniem niewielkich urządzeń przenośnych, jak telefony komórkowe, pagery i PDA. WAP jest obsługiwany poprzez większość
 • Definicja Ce Windows znaczy operacyjny przeznaczony do niewielkich urządzeń elektronicznych, raczej palmtopów. Oferuje on bardzo podobny interfejs użytkownika jak
 • Definicja Www znaczy serwerach WWW. Sporo stron WWW połączonych jest w całość (tak zwany pajęczynę stron) dzięki odsyłaczy (linków) - wystarczy kliknąć na
 • Definicja Poleceń Wiersz znaczy komendy sterujące systemem operacyjnym o tekstowym interfejsie użytkownika, takim jak na przykład MS-DOS. Mogą być to polecenia kopiowania
 • Definicja Wersja znaczy program. Nowsze wersje programów mają zazwyczaj wyższe numery i tak na przykład Word 8.0 (inaczej określany jako Word 97) jest nowszy od
 • Definicja Ciekłokrystaliczny Wyświetlacz znaczy monitora stosowany raczej w komputerach przenośnych i w monitorach ciekłokrystalicznych. Wyświetlacze LCD wykorzystują zjawisko blokowania
 • Definicja Beta Wersja znaczy sprzedaży, jest testowany poprzez wielu opłacanych (a regularnie zwyczajnie zgłaszających się na ochotnika) użytkowników z zewnątrz. Taka
 • Definicja Wideokonferencja znaczy osób) znajdujących się w różnych miejscach. Do komunikacji wykorzystują one nie tylko dźwięk, lecz również obrazy przesyłane dzięki kamer
 • Definicja Xp Windows znaczy Microsoftu złączający linie mechanizmów przeznaczonych dla użytkowników biznesowych (Windows NT i Windows 2000) z linią mechanizmów
 • Definicja Wycinek znaczy utworzyć, korzystając z oprogramowania Microsoft Office albo edytora tekstu WordPad. Dokonuje się tego przez przeciągnięcie sposobem drag
 • Definicja Update Windows znaczy uaktualnianie jego mechanizmów operacyjnych. Po połączeniu się ze znajdującą się na niej stroną Aktualizacje produktów komputer użytkownika
 • Definicja Wywłaszczaniem Z Wielozadaniowość znaczy trybie wielozadaniowości z wywłaszczaniem mechanizm decyduje, jak długo aplikacja korzysta z procesora i gdy ten czas upływa, przekazuje
 • Definicja Wypalanie znaczy płyty CD-R, CD-RW bądź audio CD-R dzięki nagrywarki płyt. Termin ten wziął się z faktu, iż mechanizm nagrywania dzieje się pod wpływem
 • Definicja Maszyna Wirtualna znaczy operacyjnym, które zachowuje się jak osobny komputer. Gdy program działający w wirtualnej maszynie zawiesi się, nie powinno mieć to wpływu
 • Definicja Głosowe Wybieranie znaczy telefony stacjonarne) oferują sposobność nawiązania połączenia poprzez wypowiedzenie nazwy, która wcześniej została nagrana poprzez
 • Definicja Impulsowe Wybieranie znaczy stosowany powszechnie w starszych telefonach wyposażonych w tarczę numerową, a również we wczesnych wersjach telefonów z klawiaturą
 • Definicja Wysiwyg znaczy przykład w edytorach tekstu opierający na tym, że użytkownik widzi na ekranie dokładnie to, co później zostanie wydrukowane (albo
 • Definicja Wywłaszczania Bez Wielozadaniowość znaczy trybie wielozadaniowości bez wywłaszczania aplikacja ma określony chwilę na wykonanie czynności. Jeśli w momencie pracy zawiesi się, to nie
 • Definicja 2003 Windows znaczy operacyjny Microsoftu przeznaczony dla serwerów. Windows 2003 Server ukazał się na rynku w kwietniu 2003 r. w czterech wersjach - Standard
 • Definicja Wyszukiwarka znaczy przeszukiwanie stron WWW. W przeglądarce stron WWW użytkownik wpisuje odpowiedni adres internetowy wyszukiwarki (na przykład www.altavista
 • Definicja Ekranu Wygaszacz znaczy komputerowego monitora zmieniające się obrazki. Włącza się automatycznie, gdy komputer poprzez określony poprzez użytkownika czas pozostaje
 • Definicja Domyślna Wartość znaczy przyjętego ustawienia w programie, zanim zdefiniuje je użytkownik. Kiedy program otrzymuje instrukcje wykonania czynności, sprawdza
 • Definicja Player Media Windows znaczy firmę Microsoft będąca częścią mechanizmów operacyjnych z rodz. Windows i systematycznie uaktualniana. Umożliwia odtwarzanie i kierowanie
 • Definicja Wan znaczy zlokalizowana na sporym obszarze geograficznym - państw czy kontynentów. WAN łączy ze sobą sieci LAN, wykorzystując w tym celu linie
 • Definicja Windows znaczy mechanizmów operacyjnych wytwarzanych poprzez Microsoft od 1983 r. Wszystkie wersje Windows są wyposażone w GUI, są wielozadaniowe
 • Definicja Makr Wirus znaczy wirusa komputerowego przenoszonego w dokumentach tworzonych w programach biurowych przedsiębiorstwa Microsoft: Word (edytor tekstu), Excel
 • Definicja Millennium Windows znaczy operacyjny przedsiębiorstwa Microsoft wydany jesienią 2000 r. jako następca Windows 98. Wyposażony w drobne ulepszenia interfejsu
 • Definicja 95 Windows znaczy przedsiębiorstwa Microsoft, następca rodziny Windows 3.x. Jego sprzedaż rozpoczęto w 1995 r. - stąd także nazwa (następnym numerem dla tej
 • Definicja Nt Windows znaczy operacyjny przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników, a również komputerów, których dane powinny być dobrze chronione. Pierwszy
 • Definicja Fi Wi znaczy non-profit, zajmująca się certyfikowaniem urządzeń przeznaczonych do pracy w sieciach WLAN. Aktualnie Wi-Fi zrzesza ponad 200
 • Definicja Pocztowy Wirus znaczy pocztę elektroniczną. Aktualnie to są jedne z najpopularniejszych rodzajów wirusów, z racji na błyskawiczną sposobność powielenia się za
 • Definicja Wirus znaczy przedostaje się na dysk twardy komputera, doczepiony do swojego nosiciela (zarażonego programu, dokumentu) albo także przesyłany poprzez

Definicje komputer, jak działa

Komputery, sprzęt komputerowy, programy komputerowe. Jak działa w komputerze?

Co oznacza Wirus, Wirus Pocztowy, Wi-Fi, Windows Nt, Windows 95, Windows Millennium, Wirus Makr, Windows, Wan, Windows Media Player, Wartość Domyślna, Wygaszacz Ekranu definicja.

Co to jest Wirus, Wirus Pocztowy, Wi-Fi, Windows Nt, Windows 95 wyjaśnienie.