komenda bash użycie bash co to jest
Jak użyć BASH? Definicja w konsoli other commands are entered. For more information, see Chapter 6.
Znaczenie komenda bash użycie bash definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć bash

Uruchomienie, wykonanie: bash [options] [file [arguments] sh [options] [file [arguments] ]

Jak działa, co robi: Standard Linux shell, a command interpreter into which all other commands are entered. For more information, see Chapter 6

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie BASH zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik B .