komenda dumpe2fs użycie co to jest
Jak użyć DUMPE2FS? Definicja w konsoli System administration command. Print information about.
Znaczenie komenda dumpe2fs użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć dumpe2fs

Uruchomienie, wykonanie: dumpe2fs device

Jak działa, co robi: System administration command. Print information about device's superblock and blocks group

Dostępne opcje, wywołanie: -b

List blocks marked as bad.

-f

Force display of filesystems with unknown feature flags.

-h

Display superblock information only.

-i

Specify device is an image file created by e2image.

-ob superblock

Specify location of the superblock.

-oB blocksize

Specify blocksize to use when examining filesystem.

-x

Print block numbers in hexadecimal.

-V

Print version number and exit.

Użycie DUMPE2FS zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik D .