komenda edquota użycie edquota co to jest
Jak użyć EDQUOTA? Definicja w konsoli a text editor. When edits are complete, edquota writes the.
Znaczenie komenda edquota użycie edquota definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć edquota

Uruchomienie, wykonanie: edquota [options] [name]

Jak działa, co robi: System administration command. Edit filesystem quotas using a text editor. When edits are complete, edquota writes the new information to the binary quota files. Uses the editor specified in the EDITOR environment variable, or vi by default

Dostępne opcje, wywołanie: -ffilesystem

Only apply changes to the specified filesystem.

-Fformat

Specify filesystem quota format to use. See quota for a list of accepted values.

-g

Edit group quotas.

-pprototype

Apply the same settings as used for the specified user or group: prototype.

-r

Edit quotas on remote systems.

-t

Edit grace times for block and inode quotas.

-T

Edit grace times for individual user or group name.

-u

Edit user quotas. (This is the default.)

Użycie EDQUOTA zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik E .