komenda użycie co to jest
Jak użyć ENV? Definicja w konsoli variable is specified, set it to a new value and display the.
Znaczenie komenda użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć env

Uruchomienie, wykonanie: env [option] [variable=value ... ] [command]

Jak działa, co robi: Display the current environment or, if an environment variable is specified, set it to a new value and display the modified environment. If command is specified, execute it under the modified environment

Dostępne opcje, wywołanie: -, -i, --ignore-environment

Ignore current environment entirely.

-u name, --unset name

Unset the specified variable.

--help

Print help message and then exit.

--version

Print version information and then exit.

Użycie ENV zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik E .