komenda esdcat użycie esdcat co to jest
Jak użyć ESDCAT? Definicja w konsoli a sound device using the Enlightened Sound Daemon. Wywołanie.
Znaczenie komenda esdcat użycie esdcat definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć esdcat

Uruchomienie, wykonanie: esdcat [options] < file

Jak działa, co robi: Send audio data from the specified file (usually a pipe) to a sound device using the Enlightened Sound Daemon

Dostępne opcje, wywołanie: -s servername

Hostname of the server where esd is running. The default is localhost.

-b

Output eight-bit sound.

-m

Output monophonic sound.

-r rate

Specify the sample rate of the output.

Użycie ESDCAT zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik E .