komenda esdctl użycie esdctl co to jest
Jak użyć ESDCTL? Definicja w konsoli Control program for the Enlightened Sound Daemon. Wywołanie.
Znaczenie komenda esdctl użycie esdctl definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć esdctl

Uruchomienie, wykonanie: esdctl [options] command

Jak działa, co robi: Control program for the Enlightened Sound Daemon

Dostępne opcje, wywołanie: -s servername:port

Hostname of the server where esd is running (default is localhost). Port number is optional.

Użycie ESDCTL zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik E .