komenda esdmon użycie esdmon co to jest
Jak użyć ESDMON? Definicja w konsoli send it to a secondary location as well. The file argument.
Znaczenie komenda esdmon użycie esdmon definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć esdmon

Uruchomienie, wykonanie: esdmon [options] file

Jak działa, co robi: Duplicate the sound being sent to the sound device, and send it to a secondary location as well. The file argument specifies where the output stream should go; default is stdout

Dostępne opcje, wywołanie: -s servername:port

Set the EsounD server to be used.

-b

Eight bit output.

-m

Monophonic output.

-r rate

Set the output sample rate.

Użycie ESDMON zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik E .