komenda esdplay użycie esdplay co to jest
Jak użyć ESDPLAY? Definicja w konsoli Play the file through the EsounD system. Wywołanie ESDPLAY.
Znaczenie komenda esdplay użycie esdplay definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć esdplay

Uruchomienie, wykonanie: esdplay [options] file

Jak działa, co robi: Play the file through the EsounD system

Dostępne opcje, wywołanie: -s,--server=servername:port

Set the EsounD server that will play the audio.

-h,--help

Set the EsounD server that will play the audio.

-v,--version

Display version information and quit.

Użycie ESDPLAY zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik E .