komenda esdrec użycie esdrec co to jest
Jak użyć ESDREC? Definicja w konsoli Record audio to the specified file. Wywołanie ESDREC polecenie.
Znaczenie komenda esdrec użycie esdrec definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć esdrec

Uruchomienie, wykonanie: esdrec [options] < file

Jak działa, co robi: Record audio to the specified file

Dostępne opcje, wywołanie: -s servername:port

Set the EsounD server to be used.

-b

Eight bit output.

-m

Monophonic output.

-r rate

Set the output sample rate.

Użycie ESDREC zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik E .