komenda użycie co to jest
Jak użyć ID? Definicja w konsoli group ID, effective user ID and group ID if relevant, and.
Znaczenie komenda użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć id

Uruchomienie, wykonanie: id [options] [username]

Jak działa, co robi: Display information about yourself or another user: user ID, group ID, effective user ID and group ID if relevant, and additional group IDs

Dostępne opcje, wywołanie: -g, --group

Print group ID only.

-G, --groups

Print supplementary groups only.

-n, --name

With -u, -g, or -G, print user or group name, not number.

-r, --real

With -u, -g, or -G, print real, not effective, user ID or group ID.

-u, --user

Print user ID only.

--help

Print help message and then exit.

--version

Print version information.

Użycie ID zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik I .