komenda init użycie init co to jest
Jak użyć INIT? Definicja w konsoli run from the boot loader—e.g., lilo or grub. Wywołanie INIT.
Znaczenie komenda init użycie init definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć init

Uruchomienie, wykonanie: init [bootflags] [runlevel]

Jak działa, co robi: System administration command. Initialize system. Usually run from the boot loader—e.g., lilo or grub

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie INIT zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik I .