komenda lastlog użycie lastlog co to jest
Jak użyć LASTLOG? Definicja w konsoli for system accounts . Login information is read from the file.
Znaczenie komenda lastlog użycie lastlog definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć lastlog

Uruchomienie, wykonanie: lastlog [options]

Jak działa, co robi: System administration command. Print the last login times for system accounts. Login information is read from the file /var/log/lastlog

Dostępne opcje, wywołanie: -tn, --timen

Print only logins more recent than n days ago.

-uname, --username

Print only login information for user name.

Użycie LASTLOG zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik L .