komenda użycie co to jest
Jak użyć LDD? Definicja w konsoli Display a list of the shared libraries each program requires.
Znaczenie komenda użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć ldd

Uruchomienie, wykonanie: ldd [options] programs

Jak działa, co robi: Display a list of the shared libraries each program requires

Dostępne opcje, wywołanie: -d, --data-relocs

Process data relocations. Report missing objects (for ELF objects only).

-r, --function-relocs

Process relocations for both data objects and functions. Report any that are missing (for ELF objects only).

-v, --verbose

Verbose mode. Display extra information, including symbol versions.

--help

Print help message, then exit.

--version

Display the linker's version, then exit.

Użycie LDD zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik L .