komenda logname użycie logname co to jest
Jak użyć LOGNAME? Definicja w konsoli print it; otherwise, exit with an error message. Wywołanie.
Znaczenie komenda logname użycie logname definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć logname

Uruchomienie, wykonanie: logname [option]

Jak działa, co robi: Consult /var/run/utmp for user's login name. If found, print it; otherwise, exit with an error message

Dostępne opcje, wywołanie: --help

Print a help message and then exit.

--version

Print version information and then exit.

Użycie LOGNAME zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik L .