komenda mailq użycie mailq co to jest
Jak użyć MAILQ? Definicja w konsoli sendmail mail queue. Equivalent to sendmail -bp. Wywołanie.
Znaczenie komenda mailq użycie mailq definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć mailq

Uruchomienie, wykonanie: mailq [options]

Jak działa, co robi: System administration command. List all messages in the sendmail mail queue. Equivalent to sendmail -bp

Dostępne opcje, wywołanie: -Ac

Show queue specified in /etc/mail/submit.cf instead of queue specified in /etc/mail/sendmail.cf.

-q[!] Isubstring

Show items in mail queue with queue ids containing substring. In this, and in similar options below, invert the match when ! is specified.

-qL

Show lost items in mail queue.

-qQ

Show quarantined items in the mail queue.

-q[!] Qsubstring

Show quarantined messages with quarantine reasons containing substring.

-q[!] Rsubstring

Show items in mail queue with recipients containing substring.

-q[!] Ssubstring

Show items in mail queue with senders containing substring.

-v

Verbose mode.

Użycie MAILQ zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik M .