komenda mailstats użycie co to jest
Jak użyć MAILSTATS? Definicja w konsoli System administration command. Display a formatted report.
Znaczenie komenda mailstats użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć mailstats

Uruchomienie, wykonanie: mailstats [options]

Jak działa, co robi: System administration command. Display a formatted report of the current sendmail mail statistics

Dostępne opcje, wywołanie: -c

Use configuration in /etc/mail/submit.cf instead of /etc/mail/sendmail.cf.

-C file

Use sendmail configuration file file instead of the default sendmail.cf file.

-f file

Use sendmail statistics file file instead of the file specified in the sendmail configuration file.

-o

Don't show the name of the mailer in the report.

-p

Print stats without headers or separators. Output suitable for use by other programs. Reset statistics.

-P

Print stats without headers or separators. Output suitable for use by other programs. Do not reset statistics.

Użycie MAILSTATS zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik M .