komenda mesg użycie mesg co to jest
Jak użyć MESG? Definicja w konsoli your terminal. With no options, display the permission status.
Znaczenie komenda mesg użycie mesg definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć mesg

Uruchomienie, wykonanie: mesg [option]

Jak działa, co robi: Change the ability of other users to send write messages to your terminal. With no options, display the permission status

Dostępne opcje, wywołanie: n

Forbid write messages.

y

Allow write messages (the default).

Użycie MESG zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik M .