komenda modinfo użycie modinfo co to jest
Jak użyć MODINFO? Definicja w konsoli kernel module object-file . Information is read from tag.
Znaczenie komenda modinfo użycie modinfo definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć modinfo

Uruchomienie, wykonanie: modinfo [options] object-file

Jak działa, co robi: System administration command. Print information about kernel module object-file. Information is read from tag names in the mod-info section of the module file. By default, it will print the module's filename, description, author, license, and parameters

Dostępne opcje, wywołanie: -0, --null

Separate fields with the null character instead of newlines.

-a, --author

Print author information.

-d, --description

Print module description.

-F fieldname, --field fieldname

Print only the value of the specified fieldname (e.g., author, license, depends, etc.).

-h, --help

Print usage message, then exit.

-l, --license

Print module license information.

-n, --filename

Print the module's filename.

-p, --parameters

Print the module's typed parameters.

-V, --version

Print version number of the modinfo binary.

Użycie MODINFO zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik M .