komenda mtype użycie mtype co to jest
Jak użyć MTYPE? Definicja w konsoli command type . See mtools for more information. Wywołanie MTYPE.
Znaczenie komenda mtype użycie mtype definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć mtype

Uruchomienie, wykonanie: mtype [options] files

Jak działa, co robi: Display the contents of MS-DOS files, as with the MS-DOS command type. See mtools for more information

Dostępne opcje, wywołanie: -s

Strip the high bit from the data.

-t

View as a text file, changing carriage return/line feeds to line feeds.

Użycie MTYPE zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik M .