komenda rexecd użycie rexecd co to jest
Jak użyć REXECD? Definicja w konsoli remote execution facilities with authentication based on.
Znaczenie komenda rexecd użycie rexecd definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć rexecd

Uruchomienie, wykonanie: rexecd command-line

Jak działa, co robi: TCP/IP command. Server for the rexec routine, providing remote execution facilities with authentication based on usernames and passwords. rexecd is started by inetd and must have an entry in inetd's configuration file, /etc/inetd.conf

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie REXECD zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik R .