komenda setkeycodes użycie co to jest
Jak użyć SETKEYCODES? Definicja w konsoli the specified keyboard scancode . The kernel matches.
Znaczenie komenda setkeycodes użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć setkeycodes

Uruchomienie, wykonanie: setkeycodes scancode keycode

Jak działa, co robi: System administration command. Assign a keycode event to the specified keyboard scancode. The kernel matches these to its own keycodes. Scancodes in the range of 1-88 are hardwired in the kernel, but the remaining scancodes can be assigned to keycodes in the range of 1-127. Use getkeycodes to see current assignments. Use showkey to discover what scancode a key is sending

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie SETKEYCODES zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik S .