komenda setmetamode użycie co to jest
Jak użyć SETMETAMODE? Definicja w konsoli terminal. With no option, print the current Meta key mode.
Znaczenie komenda setmetamode użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć setmetamode

Uruchomienie, wykonanie: setmetamode [options]

Jak działa, co robi: Display or set Meta key handling for the current virtual terminal. With no option, print the current Meta key mode. Otherwise, set the mode and display the setting before and after the change

Dostępne opcje, wywołanie: esc, prefix, escprefix

Set the Meta key to send an escape sequence.

meta, bit, metabit

Set the Meta key to set the high-order bit of the character.

Użycie SETMETAMODE zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik S .