komenda setsid użycie setsid co to jest
Jak użyć SETSID? Definicja w konsoli and optional command arguments in a new session. Wywołanie.
Znaczenie komenda setsid użycie setsid definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć setsid

Uruchomienie, wykonanie: setsid command [arguments]

Jak działa, co robi: System administration command. Execute the named command and optional command arguments in a new session

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie SETSID zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik S .