komenda showkey użycie showkey co to jest
Jak użyć SHOWKEY? Definicja w konsoli on the keyboard. The default is to show keycodes. In keycode.
Znaczenie komenda showkey użycie showkey definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć showkey

Uruchomienie, wykonanie: showkey [options]

Jak działa, co robi: Print keycodes, scancodes, or ASCII codes of keys pressed on the keyboard. The default is to show keycodes. In keycode and scancode mode, the program terminates 10 seconds after the last key is pressed. In ASCII mode, press Ctrl-D to exit. This command may not function properly under the X Window System, which also reads from the console device

Dostępne opcje, wywołanie: -a, --ascii

Print the ASCII character, decimal, octal, and hexadecimal values of keys pressed.

-h, --help

Print version number and help message, then exit.

-k, --keycodes

Print keycodes associated with key-press events. This is the default mode.

-s, --scancodes

Print the keyboard scancodes associated with key-press events.

Użycie SHOWKEY zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik S .