komenda sleep użycie sleep co to jest
Jak użyć SLEEP? Definicja w konsoli command. units may be s (seconds), m (minutes), h (hours), or d.
Znaczenie komenda sleep użycie sleep definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć sleep

Uruchomienie, wykonanie: sleep amount[units] sleep option

Jak działa, co robi: Wait a specified amount of time before executing another command. units may be s (seconds), m (minutes), h (hours), or d (days). The default for units is seconds

Dostępne opcje, wywołanie: --help

Print usage information and exit.

--version

Print version information and exit.

Użycie SLEEP zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik S .