komenda użycie co to jest
Jak użyć SUM? Definicja w konsoli blocks for file . If no files are specified, or file is -, read.
Znaczenie komenda użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć sum

Uruchomienie, wykonanie: sum [options] files

Jak działa, co robi: Calculate and print a checksum and the number of (1 KB) blocks for file. If no files are specified, or file is -, read from standard input. Useful for verifying data transmission

Dostępne opcje, wywołanie: -r

The default setting. Use the BSD checksum algorithm.

-s, --sysv

Use alternate checksum algorithm as used on System V. The block size is 512 bytes.

--help

Print a help message and then exit.

--version

Print the version number and then exit.

Użycie SUM zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik S .