komenda swapoff użycie swapoff co to jest
Jak użyć SWAPOFF? Definicja w konsoli files specified in devicelist available for swapping and.
Znaczenie komenda swapoff użycie swapoff definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć swapoff

Uruchomienie, wykonanie: swapoff [options] [devicelist]

Jak działa, co robi: System administration command. Stop making devices and files specified in devicelist available for swapping and paging

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie SWAPOFF zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik S .