komenda użycie co to jest
Jak użyć TAC? Definicja w konsoli reverse to standard output. Without a filename or with - , it.
Znaczenie komenda użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć tac

Uruchomienie, wykonanie: tac [options] [file]

Jak działa, co robi: Named for the common command cat, tac prints files in reverse to standard output. Without a filename or with -, it reads from standard input. By default, tac reverses the order of the lines, printing the last line first

Dostępne opcje, wywołanie: -b, --before

Print separator (by default a newline) before the string it delimits.

-r, --regex

Expect separator to be a regular expression.

-s string, --separator=string

Specify alternate separator (default is newline).

--help

Print a help message and then exit.

--version

Print version information and then exit.

Użycie TAC zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik T .