komenda użycie co to jest
Jak użyć TEE? Definicja w konsoli standard output and to files (like a T or fork in the road.
Znaczenie komenda użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć tee

Uruchomienie, wykonanie: tee [options] files

Jak działa, co robi: Accept output from another command and send it both to standard output and to files (like a T or fork in the road)

Dostępne opcje, wywołanie: -a, --append

Append to files; do not overwrite.

-i, --ignore-interrupts

Ignore interrupt signals.

--help

Print a help message and then exit.

--version

Print version information and then exit.

Użycie TEE zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik T .