komenda true użycie true co to jest
Jak użyć TRUE? Definicja w konsoli A null command that returns a successful (0) exit status. See.
Znaczenie komenda true użycie true definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć true

Uruchomienie, wykonanie: true

Jak działa, co robi: A null command that returns a successful (0) exit status. See also false

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie TRUE zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik T .